Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Radziłowie

rok szkolny 2019/2020 (zmień rok)

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

  1. Wiktoria Cendrowska- Przewodnicząca
  2. Agnieszka Konopka- Z-ca Przewodniczącej
  3. Agnieszka Rogowska - Sekretarz

Opiekunowie: Elżbieta Chrostowska, Zbigniew Mroczkowski

Samorządy klasowe:

Klasa IV

Klaudia Lejman - Gospodarz
Krystian Wierciszewski - Z-ca Gospodarza
Paulina Chilińska - Skarbnik

Klasa Va

Karol Karwowski - Gospodarz
Oliwia Ciecierska - Z-ca Gospodarza
Natalia Brulińska - Skarbnik

Klasa Vb

Magdalena Bajkowska - Gospodarz
Bartosz Łojewski - Z-ca Gospodarza
Weronika Mroczkowska - Skarbnik

Klasa VI

Agnieszka Rogowska - Gospodarz
Jolanta Brzozowska - Z-ca Gospodarza
Wiktoria Borawska - Skarbnik

Klasa VII

Jakub Mika - Przewodniczący
Angel Kuczewski - Z-ca Gospodarza
Dominika Karwowska - Skarbnik

Klasa VIIIA

Julia Dąbrowska - Gospodarz
Szymon Rogowski - Z-ca Gospodarza
Ewelina Kamińska - Skarbnik

Klasa VIIIB

Wiktoria Cendrowska - Gospodarz
Agnieszka Konopka - Z-ca Gospodarza
Marcin Jaczyński - Skarbnik
Julia Kowalewska - Kronikarz

Poczet flagowy:

Dawid Łoszewski, Wiktoria Cendrowska, Gabriela Walewska

Poczet flagowy (skład 2):

Szymon Karwowski, Ewelina Kamińska, Julia Kowalewska

Poczet flagowy (skład 3):

Angel Kuczewski, Klaudia Bargłowska, Dominika Karwowska

Rok szkolny 2016/17

„KAŻDY Z WAS, MŁODZI PRZYJACIELE ZNAJDUJE TEŻ W ŻYCIU JAKIEŚ SWOJE WESTERPLATTE JAKIŚ WYMIAR ZADAŃ, KTÓRE MUSI PODJĄĆ I WYPEŁNIĆ JAKIŚ PORZĄDEK PRAW I WARTOŚCI, KTÓRE TRZEBA UTRZYMAĆ I OBRONIĆ, OBRONIĆ – DLA SIEBIE I DLA INNYCH”
(Jan Paweł II)

Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w  imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie. Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do  kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do  realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności. Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Radziłowie jest organizacją złożoną ze wszystkich uczniów, powołaną przez uczniów i dla uczniów. Swoją działalność rozpoczął od wyboru składu Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego.