Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Radziłowie

rok szkolny 2017/18 (zmień rok)

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

  1. Monika Łoniewska- Przewodnicząca
  2. Weronika Klimaszewska- Z-ca Przewodniczącej
  3. Paulina Klimaszewska - Sekretarz
  4. Marek Gardocki - Skarbnik

Opiekunowie: Marzena Sulewska, Zbigniew Mroczkowski

Samorządy klasowe:

Klasa Ia:

Maja Mocarska - Przewodnicząca
Michał Bagiński - Zastępca Przewodniczącej

Klasa IIa:

Bartosz Szmitko - Przewodniczący 
Mateusz Bukowski - Zastępca Przewodniczącego

Klasa IIIb:

Weronika Mroczkowska - Przewodnicząca
Łukasz Łempicki  - Zastępca Przewodniczącej
Karolina Wykowska - Skarbnik

Klasa IV:

Jakub Chaberek - Przewodniczący
Monika Szleszyńska - Zastępca Przewodniczącego
Sara Borawska/Agnieszka Rogowska - Sekretarz
Wiktoria Konopka - Skarbnik 

Klasa V:

Bartosz Trzaska - Przewodniczący
Wiktoria Lipska - Zastępca Przewodniczącego
Jakub Kosmaczewski - Skarbnik

Klasa VIa:

Szymon Rogowski - Przewodniczący
Gabriela Walewska - Zastępca Przewodniczącego 
Kamil Konopka - Skarbnik

Klasa VIb:

Klaudia Perzanowska - Przewodnicząca
Julia Kowalewska - Zastępca Przewodniczącej
Sebastian Kaczyński - Skarbnik

Klasa VIIa:

Julia Odachowska - Przewodnicząca
Wiktoria Odachowska - Zastępca Przewodniczącej
Jakub Karwowski - Skarbnik

Klasa VIIb:

Sandra Łochowska - Przewodnicząca
Agnieszka Mroczkowska - Zastępca Przewodniczącej
Anna Kadyszewska - Skarbnik
Dominika Polkowska - Sekretarz
Sławomir Chrzanowski - Łącznik biblioteczny 

Klasa IIa oddział gimnazjalny:

Magdalena Grzymała - Przewodnicząca
Patrycja Bielska - Zastępca Przewodniczącej
Michał Gardocki  -Skarbnik

Klasa IIb oddział gimnazjalny:

Paulina Klimaszewska - Przewodnicząca
Anna Dytłow - Zastępca Przewodniczącej
Wiktoria Klimaszewska - Skarbnik
Szymon Wolinowski - Sekretarz

Klasa IIIa oddział gimnazjalny:

Mateusz Brzózka - Przewodniczący
Marek Modzelewski - Zastępca Przewodniczącego
Marek Gardocki - Skarbnik
Mateusz Rydzewski - Sekretarz

Klasa IIIb oddział gimnazjalny:

Monika Łoniewska - Przewodnicząca
Weronika Klimaszewska - Zastępca Przewodniczącej
Martyna Wiszowata - Skarbnik

Rok szkolny 2016/17

„KAŻDY Z WAS, MŁODZI PRZYJACIELE ZNAJDUJE TEŻ W ŻYCIU JAKIEŚ SWOJE WESTERPLATTE JAKIŚ WYMIAR ZADAŃ, KTÓRE MUSI PODJĄĆ I WYPEŁNIĆ JAKIŚ PORZĄDEK PRAW I WARTOŚCI, KTÓRE TRZEBA UTRZYMAĆ I OBRONIĆ, OBRONIĆ – DLA SIEBIE I DLA INNYCH”
(Jan Paweł II)

Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w  imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie. Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do  kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do  realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności. Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Radziłowie jest organizacją złożoną ze wszystkich uczniów, powołaną przez uczniów i dla uczniów. Swoją działalność rozpoczął od wyboru składu Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego.